Küldetésnyilatkozatunk: „Az APIK-bolygón más az élet”
Tanszékünket a kutatás és oktatás terén az emberi érzések, a tudatos és tudatalatti késztetések és hatások, valamint a kapcsolatok tudományos igényű megközelítése vezérli. Célunk ismereteink és tapasztalataink megosztása a szakmai közösséggel és a széles nagyközönséggel egyaránt. tovább...
Történetünk
Az Affektív Pszichológia Tanszék nevet egységünk 2011-ben vette fel. Elődje, Az Affektív Pszichológiai Intézeti Központ 2005-ben alakult a Kísérleti Pszichológiai Tanszék utódjaként. tovább...

Aktuális hírek


2016. december 16-án rendezték meg a Pszichológiai Intézet TDK háziversenyét, ahol a hallgatók három szekcióban tartották meg előadásaikat. Tanszékünket a Pszichogenetikai, és a Döntéspszichológiai Kutatócsoportokban aktívan tevékenykedő diákok képviselték és a szoros versenyben az alábbi kiváló eredmények születtek:

 • I.helyezés: Zimonyi Szabolcs: Hazudni kötelező - az elektrodermális aktivitás laterális eltérései konfliktushelyzetben
 • II. helyezés: Kovács Márton, Szécsi Péter, Zrubka Márk: Nemszignifikáns eredmények értelmezése vezető pszichológiai folyóiratokban
 • III. helyezés: Bácsfalvi Sára, Gönye Bianka: A vizsgastressz és a várható teljesítmény kapcsolata az elektrodermális aktivitás tükrében

További sikereket kívánva gratulálunk diákjainknak!


Tanszékvezetőnk, Dr. Varga Katalin 2016. december 5-én sikeresen - 100%-os eredménnyel - védte meg az MTA Doktora cím elnyerésére készített, „A hipnotikus interakciók élményvilága” című disszertációját. A dolgozat bírálói Bárdos György, az MTA doktora; Kállai János, az MTA doktora; valamint Rácz József György, az MTA doktora voltak. A disszertáció a 2013-ban, „The phenomenology of hypnotic interactions” címmel megjelent könyv átdolgozása.

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=39956

mta_1.jpg kat_mta_dr_vedes.jpg mta_4.jpg mta_5.jpg


A tanszék Fejlődés Neuropszichológiai Kutatócsoportja meghívására Dr. Adam Perkins tartott előadást november 26-án „Looking for Threat: Explaining Human Anxiety as a Defensive Adaptation” címmel. Dr. Perkins a londoni King's College Pszichiátriai, Pszichológiai és Idegtudományi Intézetének munkatársa.

Az előadás során Dr. Perkins egy új modellt mutatott be, amely a félem és a szorongás közötti viselkedésbeli különbségeket méri és magyarázza, valamint azt, hogy hogyan hatnak a különböző szorongáscsökkentő gyógyszerek a szorongó személyek viselkedésére. A modell alkalmazásával meghatározható, hogy mely agyi struktúrák játszanak főszerepet ezen viselkedésekben.


„MIND, CONSCIOUSNESS AND RITUALS” Symposium


A „Mind, Consciousness and Rituals” című szimpózium Tanszékünk és az Austrian Society for Medical Anthropology rendezésében 2016. október 17-én zajlott. Az előadó professzorok mindhárman klinikai pszichológusok, de munkásságukat átszövik a kulturális antropológia elemei is: a keleti vallások tanításait és több földrészen a sámán rituálékat kutatva, elemezve próbálják a megfigyeléseiket beépíteni a nyugati, 'modern' klinikai pszichológusi gyakorlatba.

Michael Delmonte előadásával kezdődött a szimpózium, aki a dublini Trinity College professzora. Dr. Delmonte elemezte a tudatosság és a 'tudatos jelenlét' (mindfulness) fogalmát mind a keleti, mind pszichodinamikus perspektívából és kiemelte szerepét a terápiás gyógyító folyamatokban. Jürgen Kremer, a San Francisco-i Saybrook University tanára a modern, 'nyugati' és a „bennszülött” self különbségének - amely megjelenik az agyi jelek mintázatainak másságában is - bemutatására és a sámán gyógyító szertartások elemzésére építette előadását. Dagmar Eigner, a bécsi Orvosi Egyetem tanára zárta a sort, aki a nepáli, kínai és ausztriai gyógyító rituálékról beszélt, melyek több modalitásban hatnak a résztvevőkre és idéznek elő módosult tudatállapotot, valamint pszichofiziológiai változásokat, melyeknek nagy szerep jut a gyógyulásban. A szimpóziumot Günther Fleck a Bécsi Egyetem tanára és Varga Katalin moderálta.

A szimpóziumról készült videofelvételek:

Megnyitó

Michael DelMonte: Mind and Healing: Eastern and Psychodynamic Perspectives

Jürgen W. Kremer: Shamanic Selves, Neuropsychology, and the Future of Healing

Dagmar Eigner: Multi-Sense Experiences in Traditional Healing Rituals


* MEGHÍVÓ – „MIND, CONSCIOUSNESS AND RITUALS” címmel Tanszékünk az Austrian Society for Medical Anthropology-val közösen szimpóziumot rendez 2016. október 17-én 9 és 14 óra között a Kazinczy utcai épület (VII. Kazinczy u. 23–27.) Aulájában. A neves vendégelőadók a keleti-nyugati, tradicionális-modern dimenziók mentén tárgyalják a gyógyítás, jól-lét és egészség témáit, valamint az ősi sámán gyógyítás és a modern neuropszichológiai kutatások kapcsolatába is bepillantást kaphat a látogató.


 • Tanszékünk két oktatója is azon 10 PPK-s oktató között szerepel, akik Rektori kiválósági különdíjban részesültek: az „A” kategóriában Veres-Székely Anna, míg a „B” kategóriában Aczél Balázs kapta meg az oktatásban, kutatásban, valamint az egyetemi közéleti aktivitásban kiemelkedő teljesítményért járó különdíjat. Gratulálunk a díjazottaknak! A különdíjról és más Karok díjazottjairól részletek itt

 • Ösztöndíj eső a tanszéken! Fiatal munkatársunk, Költő András posztdoktori, Bircher Julianna pedig doktoranduszi ösztöndíjat nyert az Új Nemzeti Kiválóság Program keretei között a 2016/2017-es tanévre! Két tanszéki kutatócsoport egy-egy hallgatója is elnyerte e program graduális képzési ösztöndíját (melyből kari szinten 7-et osztottak ki): Kovács Márton az Intuitív Döntések Laborból, Gönye Bianka pedig a Pszichogenetikai Kutatócsoportból. Márton e mellett köztársasági ösztöndíjat, Bianka pedig köztársasági ösztöndíjat és Sapere Aude Junior díjat is kapott. Gratulálunk!

 • 2016 szeptemberi kari évnyitón tanszékünk demonstrátora, Szöllősi Aba, átveheti a Sapere Aude Junior Díjat, Aczél Balázs pedig a Pro Progressio Eraditionis Díjat.

 • Áder János köztársasági elnök 2016. szeptember 1-től új egyetemi tanárokat nevezett ki, köztük tizenkét ELTE-s oktatót. A Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézetéből két oktató kapta meg a professzori címet, Dr. Urbán Róbert, a Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék vezetője, valamint tanszékvezetőnk, Dr. Varga Katalin. Szívből gratulálunk a kinevezéshez.

 • Az Affektív Pszichológia Tanszék pályázatot ír ki a 2016/2017. tanévre DEMONSTRÁTORI posztok betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 16-a 12:00 óra Pályázati kiírás, jelentkezési lap

 • Halmai Zsuzsa sikeresen megvédte doktori disszertációját a Semmelweis Egyetemen. Az értekezés címe: „A depresszió biomarkereinek vizsgálata”. Témavezető: Veres-Székely Anna. Gratulálunk!

 • 2016. június 27 – július 3. között immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Úton… Séta a SzüléSzületéS minőségéért elnevezésű kezdeményezés. részletek...

 • Idén is megrendezésre kerül az Illyés Sándor Emléknapok 2016. március 17-18. között, az ELTE-PPK Pszichológiai Intézetében (1064 Bp. Izabella u. 46). Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Részletes program

 • A 2015-ös Kari TDK háziversenyen Kovács Márton, Szécsi Péter, Pálfi Bence és Szöllősi Aba tanszéki kutatódiákok II. helyezést; Gönye Bianka, tanszéki demonstrátorunk III. ért el. Gratulálunk hallgatóinknak, témavezetőiknek is!

 • Meghívó könyvbemutatóra: Dúll Andrea és Varga Katalin (szerk.) Rábeszélőtér - a szuggesztív kommunikáció környezetpszichológiája (2015. november 20. 18:00, Kossuth Klub, Múzeum utca 7., Budapest, 1088. Bővebb információ itt.

 • „Az is csinálhat hülyeséget, aki okos” Aczél Balázs és munkatársainak intuitív döntéshozással kapcsolatos kutatásairól a Washington Post illetve az Index fórumain olvashatunk. A kutatás további bemutatásához az alábbi hírforrások készítettek riportot: 444.hu és pszichoforyou.hu valamint az M1 műsorában: november 2.-án 19:27-től.


 • Kiváló kutatóink tartottak előadást az ELTEfeszten; Összefoglaló videó. Bányai Éva, „Az ELTE hipnóziskutatása a világ élvonalában” címmel tekintette át tudományos életútját.

 • Dr. Varga Katalin a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében végzett jelentős hatású tudományos tevékenységéért Sapere Aude díjat kapott. A fiatal kutatók tevékenységét elismerő Sapere Aude Junior díjban részesült hallgatóink: Hörömpöli Ádám és Gyurkovics Máté, illetve Maráz Anikó, doktorandusz. Őszintén gratulálunk mindnyájuknak!

 • A XX. Nemzetközi Hipnózis Találkozón Bányai Éva Professzor Emerítuszt a társaság legmagasabb elismerésével tüntették ki: a Benjamin Franclin Gold Medal ismerte el Professzor Asszony munkásságát a hipnózis kutatás és klinikai alkalmazás terén.

A nyitó plenáris előadást Varga Katalin (ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék / Magyar Hipnózis Egyesület) tartotta Párizsban. A Palais de Congrés nagytermében több mint 40 országból érkező 2300 kolléga hallgathatta meg a hipnotikus interakció fenomenológiai szinkronjelenségeiről szóló hazánkban folyó kutatásokat összefoglaló előadást.

Kapcsolat

Affektív Pszichológia Tanszék
közvetlen telefon: 461-2600/5649, 5675
e-mail: affektiv(at)ppk.elte.hu

Címünk: Address:
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet
Affektív Pszichológia Tanszék
Budapest, Izabella u. 46. 1064
I. emelet 118.
Department of Affective Psychology
Institute of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Eötvös Loránd University
46, Izabella utca, Budapest VI., Hungary
1st floor, room 118
Postacím: Mailing address:
Budapest
Pf. 755.
1384
POB 755.
Budapest, Hungary
H-1384

Oktatóink

NévBeosztásTudományos fokozatElérhetőség
Varga Katalintanszékvezető egyetemi tanárhabilitált doktorvarga.katalin(at)ppk.elte.hu
Bányai Évaprofessor emeritushabilitált kandidátusbanyai.eva(at)ppk.elte.hu
Mérő Lászlóegyetemi tanárPhDmero.laszlo(at)ppk.elte.hu
Veres-Székely Annadocenshabilitált doktorszekely.anna(at)ppk.elte.hu
Józsa EmeseadjunktusPhDjozsa.emese(at)ppk.elte.hu
Cserjési RenátaadjunktusPhDcserjesi.renata(at)ppk.elte.hu
Aczél BalázsdocensPhDaczel.balazs(at)ppk.elte.hu
Kótyuk Eszteradjunktuskotyuk.eszter(at)ppk.elte.hu
Költő Andrásadjunktusdoktorjelöltkolto.andras(at)ppk.elte.hu
Bircher JuliannaPhD hallgatópszichológia MAbircher.julianna(at)ppk.elte.hu
Zsigmond OrsolyaPhD hallgatópszichológia MAzsigmond.orsolya(at)ppk.elte.hu
Szászi BarnaPhD hallgatópszichológia MScszaszi.barnabas(at)ppk.elte.hu

Tanszéki eseménynaptár

home.txt · Utolsó módosítás: 2017/02/22 12:13 szerkesztette: affektiv